پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

رئیس بهزیستی شهرستان کهگیلویه استعفاء داده است.

به گزارش ریواس جنوب جهانگیر افشانده با ارسال متنی از این سمت استعفا داده است.
افشانده در حرکتی قابل تحسین در بخشی از استعفای خود میدان دادن به تفکرات جدید را از عوامل استعفای خود اعلام کرده است.
باید دید آیا با استعفای رئیس بهزیستی کهگیلویه که این روزهای اخیر در تهران پیگیری های زیادی برای معلولان داشته است موافقت می شود یا خیر!