پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

تصویری وحشتناک از سقوط یک دستگاه وانت خودوری سایپا به ته دره در جاده تنگ چویل  بخش دیشموک

این جاده استانداردهای اولیه از جمله گاردریل را هم ندارد.