رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کهگیلویه و بویراحمدانتخاب شد


پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

دبیر حزب همبستگی ایران اسلامی به عنوان رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استانکهگیلویه و بویراحمد  انتخاب شد.

به گزارش ریواس جنوب، بر اساس توافق به عمل آمده اعضای شورای هماهنگی، رئیس این شورا به مدت سه ماه ریاست دوره ای را برعهده دارد.

حمزه بنام دبیر حزب همبستگی استان می باشد که در جلسه پیشین شورا به عنوان رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان معرفی شد.

شورای هماهنگی استان متشکل از احزاب اصلاح طلبی است که شعبه و دفتر استانی آنها نیز فعال شده باشد.