پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه گفت: نشاط و شادابی به عنوان یکی از عواطف و احساسات مثبت از ضروری ترین خواسته های فطری بشر می باشد که نقش تعیین کننده ای در رشد و بالندگی فرد و جامعه دارد.

به گزارش ریواس جنوب؛ دکتر محمد طاهر طیب زادگان متخصص اعصاب و روان در این زمینه تصریح کرد: از نگاه نهادهای بین المللی و سازمان ملل نشاط و شادکامی به عنوان یکی از مولفه های توسعه یافتگی در کنار امید به آینده ورضایت مندی محسوب می شود.

طیب زادگان با اشاره به این نکته که  ارتباط سلامت روان و نشاط و شادکامی ارتباطی دوسویه می باشد افزود: نشاط اجتماعی باعث ایمنی فرد در برابر مشکلات و افزایش قدرت تطابق جامعه با بحرانها و آسیب های اجتماعی می شود و از طرفی ارتقاء سلامت روان منجر به بهبود و ارتقاء مولفه های شادکامی می شود.

متخصص اعصاب و روان شهرستان کهگیلویه در ادامه اظهار داشت: لازمست متولیان امر با افزایش آگاهی های عمومی در مورد سلامت روان، ارتقاء حمایت های اجتماعی بویژه از گروههای در معرض خطر وآسیب پذیر، ترویج سبک زندگی سالم، پذیرش فرهنگ های اقشار مختلف شهروندان و گسترش فضای فرهنگی و ایجاد شرایط و زمینه های استفاده بهینه آحاد مختلف مردم از اوقات فراغت، برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، حمایت از تشکل های مردم نهاد و برنامه ریزی جهت افزایش فعالیت های ورزشی، تفریحی وهنری گامهای موثری در راستای بهبود نشاط و شادابی در جامعه و ارتقای سلامت روان بردارند.

به گزارش ریواس جنوب، از ۱۸ لغایت ۲۴ مهرماه به عنوان هفته “سلامت روان” با شعار “ارتقاء سلامت روان، افزایش نشاط اجتماعی” نامگذاری شده است و طی این هفته برنامه های مختلفی در سطح شهرستان کهگیلویه  اجرا می شود