پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 رئیس دانشگاه پیام نوراستان از بخشش کامل شهریه دانشجویانی ورودی ۹۶و قبل از آن که تقاضای بازگشت به تحصیل دارند خبر داد.
به گزارش ریواس جنوب و به نقل از روابط عمومی پیام نور دکتر سجادی گفت، با عنایت به بخش نامه ارسالی از سوی سازمان مرکزی دراین خصوص، کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۶ وقبل از آن که برای ادامه تحصیل وثبت نام مراجعه نکرده اند با شرایط زیر امکان ثبت نام و ادامه تحصیل آنها فراهم می شود.                           

۱- دانشجویان عدم مراجعه برای ادامه تحصیل می‌بایست درخواست خود را به آموزش مرکز/ واحد ارائه دهند.

۲- برای ترم‌های عدم مراجعه، مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه برای این دانشجویان منظور می‌شود.

۳- مدت اجرای این بخشنامه از نیمسال اول ۹۹-۹۸ تا پایان ۱۵/۱۱/۹۸ می‌باشد.

۴- بعد از تاریخ ۱۵/۱۱/۹۸ امکان استفاده از بخشنامه وجود ندارد.

۵- این مصوبه شامل دانشجویان دوره دکتری تخصصی نمی‌شود.

رئیس دانشگاه پیام نوراستان درپایان یادآور شد دانشجویان با شرایط فوق، هرچه سریعتر به مرکز یا واحد محل تحصیل خود مراجعه ودراین خصوص اقدام نمایند