پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مدیر کل دفتر روستایی استانداری در جلسه هم اندیشی و آموزشی کسب روش های نوین و درآمد زایی دهیاری ها گفت : کسب و کارهای نو و درآمدزایی و استفاده از تمام ظرفیت ها نقش مهم و اساسی در توسعه روستاها دارد و لازم است نگاه و حرکت دهیاری ها بدین سمت و سو باشد.

به گزارش ریواس جنوب دارا کریمی نژاد گفت : توانمند سازی و در آمدزایی دهیاری ها هدف اصلی جلسه هم اندیشی است و لازم است دهیارها با استفاده از ظرفیت ها و پنانسیل روستاها در جهت نیل به این هدف تلاش و برنامه ریزی کنند.

مدیر کل دفتر روستایی افزود : توانمندسازی دهیاری ها باید به نحوی باشد که مستقل باشند و خود بتوانند از پس هزینه برآیند و به توسعه و عمران روستا کمک کنند.

کریمی نژاد با انتقاد از سیستم سرپرستی در فرمانداری کهگیلویه در سالهای اخیر گفت : متاسفانه عدم ثبات مدیریت و نداشتن تمرکز در مدیریت فرمانداری بخاطر سرپرستی باعث شد در زمینه جذب اعتبارات اشتغال زایی و درآمدی شرایط خوبی نداشته باشد و یکی از شهرستان ضعیف در این زمینه است که این موضوع دلیلی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

کریمی نژاد خطاب به دهیاران گفت : سعی کنید ظرفیت ها را بشناسید با برنامه ریزی درست از پتانسیل ها استفاده کنید و راه های به دست آوردن درآمد را شناسایی کنید و صرفا محتاج بودجه اندک دهیاری ها نباشید.

فرماندار سابق لنده با انتقاد از بودجه روستاها در ایران گفت : استان های بزرگ ایران با جمعیت روستایی حداقل با استان های مثل استان ما با جمعیت و درصد روستانشینی در زمینه اعتبارات یکسان دیده می شوند و گاها مشاهده می شود بودجه روستایی در تهران ۱۲ میسلیارد تومان است در حالی که کل بودجه استان ما با ۴۲ درصد جمعیت روستایی ۵۰ میلیارد توان که این عدم توازن بودجه آزار دهنده است و لازم است نمایندگان مجلس در این زمینه تلاش بیشتری کنند.
کریمی‌نژاد با بیان اینکه تا پایان سال پنج هزار میلیارد تومان به دهیاران کشور کمک خواهد شد، افزود: حداقل موجودی حساب هر دهیاری ۱۲ میلیون تومان می‌شود.
مدیر کل دفتر روستایی استانداری گفت : روستاهای بالای ۱۰۰۰نفر جمعیت دهیار تمام وقت دارند اما روستاهای که جمعیت زیر ۱۰۰۰ نفر داشته باشند اما در زمینه درآمد زایی فعالیت کنند نیز دهیار تمام خواهند داشت و بسته های تشویقی خوبی نیز در این زمینه خواهیم داشت.

منبع:صبح خرد