پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

احداث بلوار ،احداث پارک و کارهایی مانند نصب المان  از جمله مواردی هستند که به زیبا سازی یک شهر کمک می کنند.

 به گزارش ریواس جنوب، شهرداری قلعه رئیسی با همین هدف و جهت اینکه کاری مفید و ماندگار کرده باشد اقدام به احداث بلواری در ورودی شهر قلعه رئیسی کرده است که در نوع خودش بحث بر انگیز بوده است.
این اقدام موافقان و مخالفانی دارد که بنظر می رسد استدلال مخالفان این طرح کمی به استدلال موافقان می چربد.
در اینکه این اقدام با هدف کمک به زیباکردن شهر بوده است و تا حدودی هم بخصوص در شب نمایی زیبا به شهر می دهد تردیدی نیست اما با توجه به هزینه های این طرح و معایبی که ایجاد کرده چندان ضروری نبوده است.

میدان اصلی شهر قلعه رئیسی به اندازه ای تنگ و کم عرض بوده است که دیگر تحمل جدا سازی و ایجاد بلوار را نداشته است.
با احداث این بلوار خیابان کم عرض اصلی شهر دو قسمت شده است که در برخی از ساعت ها در طول روز یک خودرو هم به زحمت از آن رد می شود.
علاوه بر این نوع فرهنگ رانندگی نیز برای ایجاد ترافیک و کند شدن تردد ،مزید بر علت خواهد شد.

گفته می شود که شورا و شهرداری در تلاش هستند با تامین منابع مالی مورد نیاز ادامه این بلوار را از سر بگیرند که به نظر می رسد با تناسب بین هزینه ی مورد نیاز و رضایت مردم چندان کار به صرفه ای نباشد.

لازم است که متخصصان امر بازنگری کنند و در صورت اینکه موافق عدم ظرفیت این خیابان برای احداث بلوار باشند هزینه های احتمالی را در دیگر کمبود های شهر صرف کنند و اگر هم موافق اجرای طرح هستند با سرعت بیشتری ادامه مسیر را انجام دهند تا حالت یکنواختی در مسیر اصلی شهر به وجود بیاید.