پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

دکتر پرویز یزدان پناه از زمان بعهده گرفتن سکان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تحرکاتی داشته است که در جهت پاکسازی این دانشگاه بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است.

به گزارش ریواس جنوب گرچه در دولت حسن روحانی فضا به سمتی پیش رفته که هر کس لابی بیشتری بکند و چنگ هایش برای ماندن بیشتر بالا برود از نظر مسئولان مافوق مدیر موفق تری لحاظ می شود اما یزدان پناه با اقداماتی که انجام داده است کاری کرد که برای همیشه ماندگار شد.
وی با اقدامات جسورانه خود چندان دل به مدیریت طولانی خوش نکرده است و سعی دارد برای اصلاح امور حتی به قیمت قربانی کردن خود پیش برود.

از همان ابتدا و بعد از حمله عدل هاشمی پور به او و واکنش های منطقی و بدون دست پاچگی به خوبی نشان داد که بیدی نیست که با این بادها بلرزد و حتی اگر باد آنچنان قوی شود که او نیز بلرزد، چون به تداوم افکار و برنامه های خود راسخ بوده است خوشحال باقی می ماند.

مدتی بعد اخراج نیروهای فله ای بیمارستان شهید جلیل که هر چه باشد نام غیر قانونی با آنها عجین شده است، نیز کار کمی نبود و بدون شک شاید در بین تمام نیروی روحانی در کشور کمتر مدیری حاضر باشد خود را در مقابل اینهمه نیرو قرار دهد.
اما یزدان پناه خود را سیبل  هدف های تند و بی رحمانه ی مخالفان قرار داد به امید اصلاح یک رویه نادرست.

عزل های شجاعانه ی او که در مدت کم، دست به تغییرات مورد دلخواه خود زد یکی دیگر از مواردیست که در این دور و زمانه ی مدیران امروزی بی سابقه بوده است و وی در این مساله نیز جانب احتیاط را در نظر نگرفته است.

تفاوت است بین جوانی که با گدایی تحقیر آمیز روزگار می گذراند با جوان دیگری که بدون متوسل شدن به دیگران و با تلاش و زور بازوی خود زندگی خود را می گذراند و این نوع زندگی در قیاس با آن نوع تحقیر آمیزش هست که از انسان ها شخصیت می سازد؛ داستان مدیران امروزی نیز چنین است و برخی برای ماندن آنقدر التماس های تحقیر آمیزی می کنند که همه متوجه علت ماندن آنها شدند.

بدون شک مدیری با سابقه یزدان پناه می داند که چنین اقداماتی ممکن است به قیمت عزل او تمام شود اما مشخص است که او با آگاهی کامل دست به اقدامات شجاعانه زده است ؛ بنابراین انتظار است مسئولان و افکار عمومی نیز به مدیری که برای پاکسازی و پاک دست بودن  آمده است احترام بگذارند.
پرویزیزدان پناه هم باید بداند که او برای همیشه در افکار عمومی خواهد ماند و این مردم هستند که همیشه به نیکی از او یاد می کنند و البته وزیر، استاندار و نمایندگان هم باید قدردان چنین مدیرانی باشندو از او حمایت کنند.