پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب؛ علیرضا سجادی

انتخابات از دیدگاه رهبرمعظم انقلاب:
حضرت آیت الله خامنه ای، توجه ویژه و خاصی نسبت به مقوله با اهمیت و حساس انتخابات داشته اند و با تاکید برحضور گسترده ی مردم دراین عرصه ی سرنوشت ساز، آنها را به مشارکت در تصمیم گیری و امور مهم سیاسی کشوردعوت می کنند.
انتخابات یکی از مهمترین عرصه های حضور مردم در صحنه ی تصمیم گیری در نظام مردم سالاری دینی به شمارمیرود.
حضرت امام خمینی(ره)بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران نیزهمواره در پیام ها و سخنرانی های خود بر نظامی تاکید داشتند که بر احکام اسلام و رأی مردم بنیان گذارده شود. گروه ها و احزاب مختلف همواره در برگزاری انتخابات پرشورنقشی تاثیرگذار داشته اند و حضور افراد دارای سلایق متفاوت در صحنه ی رقابت، سبب افزایش انگیزه مشارکت فعال مردم دراین عرصه ی سرنوشت سازشده است تا نظام سیاسی خود را در مسیر رسیدن به اهدافش یاری رسانند.
انتخابات، مسأله بسیارمهم و اساسی و تعیین کننده است.اهمیت انتخابات از جهات گوناگونی است.یکی از آنها این است که نظام ما نظامی است متکی به ایمان ها و عواطف و علایق مردم.
انتخابات می تواندعرصه ظهور و بروز وحدت، عقلانیت و شعور ملی باشد انتخابات یک حق است و یک وظیفه است. ماهرکداممان به عنوان یک فرد از افراد این ملت، هم حق داریم در انتخابات شرکت کنیم، هم وظیفه داریم.
انتخابات مظهرسه باوری است که در امام وجود داشت: مظهرخدا باوری، مظهرمردم باوری، مظهر خودباوری. انتخابات واقعا نعمت بزرگی است، بنابراین ماها باید قدر و منزلت آنرابدانیم و بشناسیم،ضمن حضور و شرکت گسترده، باید با قوای عقلانی، بررسی ها، تحقیقات، اصلح ترین و بهترین هاراانتخاب کنیم چون می خواهیم سرنوشت خود و جامعه ی خود را به دست آنها بسپاریم، نباید و مبادا خدای نخواسته با معیارهایی که خداپسندانه، مردم پسندانه و حق پسندانه نیست، دست به انتخاب بزنیم. باعجله و زود هنگام دست به انتخاب نزنیم.
متعصبانه(قومی قبیله ای،جناحی و…)انتخاب نکنیم، درانتخابات پیش رو انتخابات نمایندگان خود درمجلس شورای اسلامی که می خواهیم به مدت چهارسال دیگرسرنوشت خود و جامعه را از همه ی جهات به دست آنها بسپاریم و می خواهیم برای خود وکیل انتخاب کنیم تا از تمامی حقوق ما درخانه ی ملت و در مجلس شورای اسلامی دفاع نمایند باید با نهایت دقت و پس از تحقیقات و بررسی و…در موعد مقرر(نه زودهنگام) دست به انتخاب بهترین ها و اصلح ترین ها بزنیم. –
مردم باید به کسانی رأی دهند که به آنها اعتماد و اطمینان دارند و می دانند که دچارانحراف و فساد نخواهند شد و برای اسلام، پیشبرد و اهداف انقلاب و گسترش و تعمیق ارزشهای انقلابی و نیز رفاه مردم کار و تلاش خواهند کرد.
انتخاب نامزد اصلح نیز در میان نامزدهای صالحی که صلاحیت آنان تایید می شود، دارای اهمیت فراوانی است.(بیانات رهبرمعظم انقلاب). بنابراین انتخاب خوب مابه خودمان برمی گردد و تا روزانتخاب یعنی(دوم اسفندماه۹۸) فرصت زیاد داریم که زود هنگام انتخاب نکنیم، تا روز انتخاب بعد از بررسی ها و تحقیقات گسترده و تایید صلاحیت ها و…اصلح ترین ها را انتخاب کنیم. کسانی را انتخاب کنیم که در بین دیگر نامزدها از تقوی و پرهیزکاری بیشتر(علی ع :تقوی رابه عنوان دژ نیرومند در برابرخطرات گناه شمرده است و آنجا که در سوره حجرات آیه۱۴می خوانیم براستی گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوی ترین شماست)صادق ترین و راستگوترین باشند(فریب نماز و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی چنان به نماز و روزه خو می کند که اگر آنها را ترک گوید، احساس ترس می کند، بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید کافی ج۲ص۱۰۴.
هرگاه در برادر(دینی)خود سه صفت دیدی به او امیدوار باش:حیا، امانتداری و راستگویی نهج الفصاحه ص۱۹۳صادق باشند: آنکه گفتارش مطابق با واقعیت است، راستگو.مقابل کاذب(دروغگو)همچنین از آگاهترین، توانمندترین و پایبندترین فرد در جهت انجام وظایف خودباشند(عمل داشته باشند).
نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه ی اصلی دارند:
قانونگذاری و نظارت(دخالت)در تشکیل دولت: رأی اعتماد به وزرا و…بنابراین باید از دلسوزترین و مردمی ترین ها باشند(ازجنس خود مردم باشند، درد فقر و محرومیت را چشیده باشند، زندگی و تجربه کاریشان روزگاری عضوی از اقشارمختلف مردم، عمر گذارنده باشند، روزگاری خود تجربیات و در موقعیت آن قشر(کارگر، کشاورز، دامدار، دانش آموز، دانشجو، معلم، کاسب و…قرارگرفته باشند، یابه عبارت کاملتر:آشنایی کامل به حقوق همه ی اقشارمختلف جامعه ی خودداشته باشند، اگر خو دتجربه کرده باشد که مزید و بهترمی باشد، به حقوق حقه ی همه ی موکلین خود توجه نمایند و جامه ی عمل بپوشانند نه گروه و افرادی خاص، و در آخرکسی را انتخاب کنیم که بتواند بهترین وکیل خودمان ازهمه ی جهات و ازهمه ی حقوق ما وهمه ی موکلینش(خصوصاوضعیت معیشتی و اشتغالزایی و…که امروزه ازمهمترین مشکلات و دغدغه ی مردم و جامعه ی ماست رابرطرف سازند) خوب قانون وضع نمایند، خوب نظارت و دخالت داشته باشند و عملا برای احقاق حقوق همه ی موکلینشان ادای دین نمایند.
باشد که ان شاءالله بتوانیم به چنین انتخاب آگاهانه و شایسته دست بزنیم که سرنوشت آینده ی ما به دست خود ما و نتیجه و بازخورد آن هم به خود ما هم خواهدرسید.
ازماست که برماست.
علیرضا سجادی

۱۳۹۸/۸/۱۹