پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

گازرسانی به بخش‌های قلعه ریسی، دیشموک و حوزه دشمن زیاری
فعال سازی پروژه پتروشیمی
فعال سازی پروژه غرب دهدشت
فعال سازی پروژه آب رسانی به چهار شهر
فعال سازی پروژه آب رسانی بهمیی
فعال سازی چندین پروژه راهسازی، مدرسه سازی، بیمارستان‌های شهرهای مختلف ووو
واکنون وظیفه همه است ایشان را در این مدت باقی مانده کمک کنند تا پروژه‌ها تعطیل نشوند و در صورت انتخاب مجدد باز همه کمک کنند و در صورت عدم انتخاب؛  فرد جدید هر که باشد انتخاب مردم است را کمک کنیم تا بتوانیم از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم و اعتبار بیاوریم و از توسعه بیشتر از این عقب نمانیم.
رقابت‌ها و اختلافات زمان انتخابات را بعد از انتخابات به رفاقت و مشارکت همگانی برای توسعه تبدیل کنیم..
و حتی انتقادها و تخریب‌ها به موقع انجام گیرد که تأثیر مثبت در ابجاد انکیزه و توسعه ابجاد کند نه سرخوردگی و بی انگیزگی.
لذا بیایید نخبه کشی نکنیم حداقل سیستم  توسعه را  از اصفهان توسعه یافته ولی در عین حال  قانع نشده یاد بگیرم…