پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریس هیت تنیس روی میز شهرستان بویراحمد از برگزاری مسابقات تنیس روی میز ویژه کارمندان خبر داد.

به گزارش ریواس جنوب، موسوی رئیس هیئت تنيس روی میز شهرستان بویراحمد شرایط مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

برگزار كننده مسابقات :هيئت تنيس روي ميز شهرستان ياسوج

تاريخ و محل برگزاري:٩٨/١٠/١ ساعت ١٠ صبح -خانه تنيس روي ميز شهرستان ياسوج

قرعه كشي مسابقات : قرعه كشي مسابقات در مخل در محل برگزاري مسابقات انجام ميشود.

روش برگزاري :مسابقات به صورت تيمي برگزار مي گردد

شرايط مسابقات :هر تيم حداكثر سه نفر و حداقل دو نفر ،بازيكن بايد داشته باشد.( هر اداره ميتواند فقط يك نفر از بقيه ادارات براي تكميل تيم خود استفاده كند )

ورودي مسابقات: ورودي شركت كنندگان (تيمي) مبلغ ٦٠٠،٠٠٠ ريال ميباشد.(واريز به حساب هيئت تنيس روي ميز شهرستان بوير احمد٠١٠٧٤٨٦٥٦٩٠٠٨ بانك ملي و فيش واريزي به شماره ٠٩٣٩٠٧٠٥٣٩٥وات ساپ شود .

تجهيزات: ميز تنيس روي ميز نوع توپ آزاد

آدرس و رابط مسابقات : راهنمايي، رجاء٥، مجموعه ورزشي كوثر،جنب استخر كوثر،سالن اختصاصي تنيس روي ميز شهرستان ياسوج

مهرداد موسوي : ٠٩١٧٥٤٢١٤٣٢

به تيم هاي برتر جوايز و حكم قهرماني داده ميشو