پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

آرش اسلامی، پارکبان یاسوجی است که در کنار کارش آثار هنرمندانه زیبایی را در پارک‌ها و فضای سبز شهر بنا نهاده است.

گزارش زهرا طهمورثی را در لینک زیر مشاهده کنید.