پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

گزارش تصویری از استقبال بخشی از مردم سرفاریاب از امیرحسین برخه را مشاهده می کنید.