پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مدیرکل امور روستایی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: از آنجاییکه دهیاران مقام رسمی و نماینده دولت در روستاها هستند، حق هیچگونه تبلیغات در مخالفت و یا موافقت با هیج کاندیدایی را در فضای حقیقی و مجازی ندارند.

دارا کریمی نژاد گفت: با توجه به مر صریح قانون و فراهم آوردن شرایط امنیت و سلامت انتخابات از انجاییکه دهیاران که مقام رسمی و نماینده دولت در روستاها هستند،حق هیچگونه تبلیغات در مخالفت و یا موافقت با هیج کاندیدایی را در فضای حقیقی و مجازی ندارند.
کریمی نژاد اظهار کرد: ضمن اینکه استفاده از امکانات دهیاری و دیگر امکانات دولتی در روستا برای هریک از نامزدها جرم بوده و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
کریمی نژاد افزود: بدیهی است فرمانداران و بخشداران محترم با رصد فعالیت های انتخاباتی دهیاران به موقع پیشگیری و تذکرات لازم را به آنها یاد آوری نمایند.
کریمی نژاد گفت: نکته آخر در راستای عملیاتی نمودن موارد فوق و با توجه به حساسیت و تاکید استاندار محترم برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی چند نفر از دهیاران در حوزه شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه به دلیل تخلف انتخاباتی به مراجع قانونی معرفی و بزودی عزل یکی از آنها در حوزه کهگیلویه اجرایی خواهد شد.