پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اختلافات درون خانوادگی اصلاح طلبان کهگیلویه به یک پای ثابت و همیشه شکست خورده ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در کهگیلویه است.

به گزارش ریواس جنوب، بیش از دو دهه و بعد از علنی شدن اختلافات چهره های بزرگ اصلاحات کهگیلویه معضلی به یک عادت تبدیل شده است که بیش از هر چیز دیگری با روح و روان برخی از افراد جریان مدار بازی می کند.
خود را پشت اصلاحات قائم کردن و هل دادن غیر علنی اصلاحات موضوعی است که روز به روز خودش را بیشتر نشان می دهد.
به این ترتیب بزرگان اصلاحات برای اینکه همچنان هواداران خود را در قامت صلاح طلبی حفظ کنند و هواداران نیز از آنجا که می بینند رقبای اصلاحات قدرت بیشتری دارند و  منافعی پیش اصلاح طلبان به دست نمی آورند مجبورند که دست رفاقت به کاندیداهای اصولگرا بدهند.
بدون شک حفظ کردن این حالت دوگانگی یعنی خود را اصلاح طلب نامیدن ولی وعده ی رفاقت به کاندیدای اصولگرا دادن، جو مچ گیری و اتهام زنی را در بین هواداران اصلاح طلبی ایجاد کرده است.

این روزها به کرات در گروه های مجازی مشاهده می شود که حتی اصلاح طلبان اصیل نیز برای اینکه خود را ثابت کنند انتقاد به دیگری را شرط بقای خود می دانند و به همدیگر رحم نمی کنند و رفقای فکری خود را متهم به اصولگرایی می کنند و هر کس برای دفاع از خود می گوید که من نبودم که بی وفایی کردم و به جریان رقیب رفتم بلکه دیگری بوده است که رفت.

در گذشته به دلیل اینکه تفکر اصلاح طلبی مورد قبول عامه مردم بوده است پیوستن اصولگراها به اصلاح طلبان امری عادی بوده است، اما در سال های اخیر فضای حاکم برکشور از یک طرف و شرایط خاص اصلاح طلبی در کهگیلویه از طرف دیگر موجب شده است تا قبح پرواز اصلاح طلبی به اصولگرایی نیز شکسته شود و تا حدی اصلاح طلبان نقل مکان کرده باشند که نه تنها قبحی نباشد بلکه با طبل و دهل نیز رفتن خود را داد بزنند.

تردیدی نیست که اصلاح طلبی در کهگیلویه در بدترین شرایط ممکن قرار دارد اما این فضای مچ گیری در بین جوانان مدعی اصلاح طلبی بدترین پدیده ممکن می تواند باشد.

باید گفت که اصلاح طلبی و اصولگرایی در بین مردم ارزش خود را ازدست داده است و در نظر مردم تفاوتی با هم ندارند و همه سر و ته یک کرباس هستند اما به نظر می رسد که ضروریست فضا یا به سمتی پیش برود که فردی با تفکر اصلاح طلبی اجازه رفتن از این خط فکری را به خود ندهد که تقریبا با توجه به شرایط کلی کشور ابدا چنین چیزی میسر نیست یا فضا به گونه ای بشود که به جای ریاکاری و داشتن شخصیتی دوگانه و در تمام موارد چهره ی حق به جانب گرفتن، به طور آشکار و مشخص از کاندید مورد نظر حمایت شود تا بیش از این فضای موجود باعث اختلاف و تنش بیشتر بین جوانان و اقشار مختلف مردمی نشود.