پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

یک مخاطب ریواس جنوب در یادداشتی خطاب به مخالفین مهدی روشنفکر نوشت: شما چرا از کارنامه سیاه خود حرف نمی‌زنید؟چرا از ماجرای انتقال به شرکت نفت نمی‌گویید؟چرا از مناصب خارج از استانتان حرف نمی‌زنید؟باید همگان بدانند چه کسانی سال‌ها از نردبان مردم بالا رفتند و به کُرسی‌ها، ثروت‌ها، پایگاه‌ها و نهادها رسیدند.

سلام بر تمامیت‌خواهان و نفرات فعال تیم‌های تخریب، سلام بر تشنگان بهشت و اساتید اخلاق!
سلام بر انحصارطلبان چسبیده به قدرت، سلام بر مالکان و مدافعان کانال‌های قدرت و ثروت.

متاسفم برای کسانی که شما در مکتب‌ آنها، شیوه‌ها و ابزارهای تخریب، تهمت زدن، نفرت‌پراکنی و عقده‌گشایی برای رسیدن به بهشت و صندلی‌های نرم قدرت و حساب‌های دلنشین ثروت را آموخته‌اید.

گناه مهدی روشنفکر چیست که بصورت تیمی و پی ‌در پی قطب اصلی انتخابات را برای اثبات انقلابی بودن خودتان تخریب می‌نمایید؟

شما از تبار همان منفعت‌طلبانی هستید که قدرت و ثروت در اختیار دارند و سال‌ها مردم را به بردگی سیاسی گرفتند، از صداقت مردم برای تثبیت پایه‌های حکومت خودشان و دوستانشان استفاده کردند و امروز شاهدیم که چگونه اشراف و ثروتمندان حول چه کسی و چه کسانی برای رسیدن به بهشت(!) جمع شده‌اند.

باید همگان بدانند چه کسانی سال‌ها از نردبان مردم بالا رفتند و به کُرسی‌ها، ثروت‌ها، پایگاه‌ها و نهادها رسیدند و امروز با تیم‌های تخریب یک جریان مردمی را شبانه روز با سیم‌کارت‌های ناشناس و شماره‌های بین‌المللی و … مورد هجمه و حمله قرار می‌دهند تا بلکه مانع فروپاشی حکومت سیاسی آنها در انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوند و همچنان کانال‌ها، کاخ‌ها و مناصب اصحاب ثروت و قدرت پایدار بمانند و به دست محرومین و مستضعیفین نیفتد!

اگر مجازات ما وارد شدن به لیست سیاه انحصارطلبان و صاحبان همیشگی قدرت و ثروت می‌باشد، این مجازات افتخاری بس بزرگ است و مجازات شما هم روی‌گردانی مردمِ طبقه محروم و رفیقان دیروز از شما می‌باشد و شما راهی جز تخریب و رفتن به آغوش خواص ثروتمند و قدرتمند و طبقات خاص اجتماعی(!) ندارید.
باید به اعضای جاهلِ تیم‌های تخریب اصحاب ثروت و قدرت گفت پیوندتان با مسببین وضع امروز جامعه مبارک!!!

اتاق فکر و نوچه‌های فعال در رسانه برخی رقبا و دشمنان مردم مظلوم و محروم جامعه، در حال ترویج نفاق به نام دین و با ظاهر دینی برای رسیدن به قدرت و تشکیل حلقه‌های کثیف قومیتی، رفاقتی و انباشت قدرت و ثروت هستند. امروز برای ماندن در قدرت، به تیم‌های تخریب، فریب‌خوردگان جلسات سخنرانی، موعظه و شعار و … خواص و صاحبان ثروت و قدرت متوسل شده‌اند(امان از وقاحت!).

باید به اعضای اتاق‌های فکر و بردگان رسانه‌ای برخی رقبا و تمام دشمنان مردم محروم و مظلوم باید گفت شما از اول هم بد بودید، اما حفظ ظاهر کردید و امروز پرده‌ها کنار رفته است و کاخ‌ها، کرسی‌ها، باطن و سِر درونتان هویدا شده است و موج سنگین رسوایی، جدایی جوانان و عدالت‌خواهان از بدنه شما کام شما را تلخ و درون شما را مملو از حسادت و خشم کرده است و نشانه‌های مرگ سیاسی شما هویدا شده است و راهی جز توسل به تخریب و ترساندن مردم ندارید.

چرا از کارنامه‌های سیاه خودتان صحبت نمی‌کنید؟ چرا از منصب‌های خارج از استان صحبت نمی‌کنید؟
چرا از انتقال به وزارت نفت صحبت نمی‌کنید؟
و …
کاش قلم شما به پشتوانه شرافت عرض اندام می‌کرد نه به پشتوانه منافعی که برای رسیدن به آن باید برای تخریب و برچسب زدن قلم بزنید تا شاید فردا روزی این اصحاب و مالکان قدرت امروزی شما را مورد نوازش(!) مادی و شغلی قرار دهند.

از جلسات شما بوی تهوع و تعفن بلند می‌شود که برده‌وار کمر به تخریب برای رسیدن به بهشت در هر دو دنیا بسته‌اید.

انتهای پیام/د