پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

همه تلاش ها در چند هفته اخیر برای قانع کردن مردم از خطرات کرونا بوده است.

به گزارش ریواس جنوب، بعد از کلی تلاش از سوی مسوولان و نیز خودم مردم، بخشی ازمردم که در مقابل کرونا جدی بودند به خانه ها رفتند و خود را محدود کردند و از تجمعات غیر ضروری خودداری کردند.
حتی در برخی از روستاهای دور افتاده نیز صنوف تعطیل شدند و مردم علی رغم اینکه خیلی هم فراگیر نشده بوذ پذیرفتند که تنها راه نجات رعایت کردن موارد بهداشتی است.
اما به شکل ناگهانی در استان کهگیلویه و بویراحمد و در حالیکه همه منتظر اقدامات جدی تر از سوی مردم و مسوولان بودند نه تنها بقیه مردم به خانه نرفتند بلکه مجددا بازارها شلوغ شد و خیلی از صنوف مجددا فعالیت خود را آغاز کردند.
باید دید که چه عاملی موجب این رفتار شده است و چرا دوبار شهرها شلوغ شدند!