پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ویروس کرونا چند ماهی می شود که جهان را در ترس و اضطراب فرو برده است.

به گزارش ریواس جنوب، به گفته کارشناسان این بیماری هیچ راه درمانی ندارد و تنها با پیشگیری می توان جلوی انتقال آن را گرفت.
مردم ایران اما در کمال ناباوری و با بی خیالی هر چه تمام تر در مقابل این بیماری قصد رعایت کردن  موارد بهداشتی و پیشگیرانه را ندارند.
به هیچ وجه اصول بهداشتی و توصیه ها را رعایت نمی کنند و برای هر کار خود یک بهانه و توجیه می آورند.
کما فی سابق صبح که می شود به خیابان ها می آیند و از نیامدن دیگران نیز متعجب می شوند.
گویی آمار وزارت بهداشت در حوالی ساعت ۱۴ نیز برای ما یک برنامه قطعی شده است و بدون اینکه رعایت کنیم منتظر اعلام از سوی جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هستیم به امید اینکه خبر کاهش و در نهایت نابودی این ویروس را به ما دهد غافل از اینکه جهانپور شبانه روز منتظر اقدامات ما است.
مردم باید بیش از پیش و به جای لحظه شماری برای آمدن ساعت اعلام آمار مبتلایان، نکات موردتاکید را رعایت کنند تا بتوانیم این بیماری را شکست دهیم.