پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

با تصمیم شورای سلامت کهگیلویه در روز اول فروردین تمامی صنوف به جز خبازی ها و قصابی ها و برخی از سوپرمارکت ها تعطیل شد.

به گزارش ریواس جنوب، برخی از مردم نیز همراهی کردند و قرنطینه خانگی را در دستور کار خود قرار دادند.

اگر همه مردم نهایت همکاری را داشته باشند می شود امیدوار به قطع زنجیره ی انتقال کرونا در کهگیلویه شد.