پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

نفوذ و محبوبیت روزافزون تاجگردون را مخالفان او بر نمی تابند و شبانه روز در حال نقشه کشیدن برای حذف او هستند.

پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب؛http://rivasjonoob چند سال است و همزمان با ارتقاء جایگاه های تاجگردون در کشور برخی از ذی نفوذان در استان با همکاری چهره های خاص خارج از استان در صدد حذف تاجگردون هستند و بعد از گذشت چندین سال از تلاش آنها همچنان این چهره محبوب سدهای آهنین آنان را در می نوردد و مسیر ترقی را ادامه می دهد.

تاجگردون کسی است که برای همه است؛او با وجود داشتن سابقه ی خانوادگی نیک و داشتن چهره ی ماندگاری مانند حاج بهرام تاجگردون، اما هیچگاه از پله ی خانوادگی استفاده نکرد و برخلاف خیلی ها که راه صد شبه را یک شبه طی کردند او تمام رده ها و پله ها را یکی پس از دیگری طی کرد تا به این جایگاه رسید که اکنون برخی ها شبانه روز در حسرت آن هستند.

تاجگردون بودجه می داند و راه های تقسیم بودجه را می داند , او را نه تنها اصلاح طلبان که اصولگرایان معقول و منصف نیز تحسین می کنند ،وقت جبهه و جهاد در سنگر در دفاع از مرزها بود و در ایام جوانی ریاست یکی از مهم ترین ادارات اقتصادی بودجه ای استان های کهگیلویه وبویراحمد و فارس بر عهده داشت و در دوران باشکوه و پررونق دولت اصلاحات از ارکان اساسی و مهم برنامه ریزی و بودجه دولت بود و هم در دهه اخیر دو بار توانست با رای اکثریت مردم به بهارستان برود و این بار نیز با اعتماد شورای نگهبان و تکبه بر رای گسترده مردم برای سومین دوره پیاپی راهی بهارستان شد ؛اتفاق و روندی که برای برخی از اصولگرایان مانند زاکانی ها و نجابت ها قابل تحمل نبود و شمشیر را برای مقابله با وی از رو بستند.

آنها قبل از انتخابات تمام اتهامات را به وی زدند و شورای نگهبان را وادار کردند تا بشکل ویژه تری پرونده وی را بررسی کند اما مشخص شد که هیچ تخلفی در پرونده ی وی نیست و شورای نگهبانی که در این دور دکمه رد صلاحیت او پررنگ بود تاجگردون را نیز تایید کرد تا مخالفان وی درس تاریخی بگیرند اما نگرفتند و با شروع مجلسی که یکدست بود تصمیم گرفتند که اعتبارنامه وی را سد دیگری برای شلوغ بازی ها علیه ایشان قرار دهند.

شکی نیست که نمایندگان این مجلس پذیرش یک نیروی کاردان و بودجه ای را تمایل ندارند و حضور تاجگردون را سدی برای اجرای برنامه های خود می دانند وگرنه چرا همین نمایندگانی که نظر شورای نگهبان را برای خود حجت می دانستند اکنون در صدد رد نظر آنها در مورد تاجگردون شدند!؟

مجلسی که از جریان رقیب خود همین یک نیروی تاثیر گذار را بر نمی تابد قطعا نمی تواند صدای مردم باشد و این مساله اولین نقطه تاریک آنان بود و وزن مجلس را تا حدود زیادی پایین خواهد آورد

خدمات تاجگردون برای استان کهگیلویه و بویراحمد چه در زمینه نیروی انسانی چه در زمینه زیرساختی مورد مثال نیروهای کشوری قرار دارد؛ اما تاسف بار تر در استان برخی رشد و ارتقای خود را حذف تاجگردون می دانند و برای ضربه زدن به او همصدا با برخی از تندروهای کشوری شدند که انتظار است حضور تاجگردون را غنیمت بشمارند و در مقابل ظلم هایی که به او می شود ساکت ننشینند.