پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

سیاست اداره کمیته امداد دهدشت در برخورد با ارباب رجوع ها به بهانه کرونا موجبات ناراحتی آن‌ها را به وجود آورد.

به گزارش ریواس جنوب، بعد از شیوع کرونا، ادارات فرصت مناسبی برای استتار خود از ارباب رجوع ها به دست آوردند آنگونه که در برخی از ادارات شان مردم زیر سوال رفته است.

در کمیته امداد دهدشت و تدابیری که برای جلوگیری از ابتلای کارمندان به کرونا اندیشیده شد علاوه و بر در خطر افتادن مردم برای ابتلای سریع تر به کرونا به نوعی تحقیر شخصیت آنان نیز بشمار می رود.

در این اداره با توجه به ارتفای زیاد در و پنجره ها، ارباب رجوع ها که عمدتا مددجویان و افراد سالخورده هستند باید دست های خود را آنقدر بالا بکشند تا بتوانند میله های پنجره را بگیرند و اگر دیگر شرایط از جمله نشستن کارمند مورد نظر بر روی صندلی خود و یا عدم هل دادن از سوی مددجوی دیگری مهیا بود بتوانند سوال خود را بپرسند.

در جلوی درب ورودی این اداره نیز ظاهرا محل ایست و بازرسی شده است و هیچ مددجویی حق ورود ندارد و باید تحمل کند تا اگر نگهبان این اداره تشخیص داد که سوال او وارد است، کارشناس مورد نظر را صدا کند و تازه مددجو باید تحمل خود را دو چندان کند تا فرد مورد نظر، خود را به محل درب اصلی برساند.

این اقدام هم تا حدودی این اداره را شبیه مجلس شورای اسلامی کرده و هر کس سؤالش وارد تشخیص داده نشود باید با دست خالی به خانه بر گردد.

صفوف شلوغ و در هم در جلوی درب ورودی و نیز انتظار کشیدن پیرمردان و پیرزنانی که شاید تحمل نشستن یا سر پا ایستادن طولانی به دلیل کسالت های متعدد را نداشته باشند بدجور به ذوق می زند.

در اینکه کارمندان نیز باید سلامت و امنیت آنها تامین شود شکی نیست و امنیت و سلامت آنها خواسته ی این پایگاه خبری نیز هست اما نه به هر قیمتی و نه به هر روشی ، نه به قیمت بازی با شان پیرمردی که ثانیه ثانیه ی عمر خود را برای آبروی خود و خانواده گذراند.

اغلب مراجعه کنندگان این اداره افراد سالخورده، بی سواد و فقیر هستند که باید با نهایت احترام با آنها برخورد شود نه متصل به میله هایی شوند که هر لحظه احتمال افتادن آنها از سکوی زیر پایشان وجود داشته باشد.

برخورد و رفتار رئیس این اداره هم به نسبت قیاس با برخی از همتایان خود در ادارات دیگر کمیته امداد چندان مهربانانه نیست و به نگاه بالا به پایین او نیز برخی از افراد صحه می گذارند.

با توجه به اینکه این اداره در وسط شلوغ ترین نقطه شهر قراردارد و شاید روزانه عده ی زیادی از مردم چنین شرایط بدی را برای مددجویان ببینند و به تمسخر آنها بپردازند، ضروری است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای محافظت کرونایی از کارمندان، این شرایط اسف بار برای مددجویان در این اداره خاتمه داده شود.

تصاویر آنقدر تلخ و نگران کننده است که جهت حفظ آبروی مردم از انتشار بسیاری از آنها خودداری می شود.

این گزارش منکر خدمات روزانه و نقش کمیته امداد در حمایت از خانواده های کم بضاعت و نادیده گرفتن خدمات متعدد آنها به مددحویان نیست.

البته گزارشاتی از برخی ادارات دیگر نیز به ریواس جنوب رسیده است که این پایگاه خبری بر اساس رسالت خود و بدون مماشات با هیچ مدیری در زمان خود به امید اصلاح انعکاس خواهد داد.