پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

رئیس بیمارستان دهدشت تغییر کرد و خادمی رفت و یاری نسب آمد.

به گزارش ریواس جنوب، عزل و نصب در ادارت امری طبیعی است و بستگی به نظر متولیان در هر زمان که تشخیص داده شود برای تقویت سیستم اتفاق می افتد.

کرونا این روزها در تمام کشور جولان می دهد و همه مردم چشم انتظار اقدامات وزارت بهداشت برای مهار این ویروس هستند.

برگزاری جلسه تودیع و معارفه ی روسای قدیم و جدید بیمارستان امام خمینی دهدشت بیش از آنکه تکریمی باشد، به اعتماد عمومی مردم نسبت به کرونا ضربه زد.

بسیاری از مردم، مدیران وزارات بهداشتی را الگو برای خود میدانند و وقتی که ببیند خودشان پروتکل ها را رعایت نمی کنند آنها نیز به توصیه ها شک می کنند و در اجرا حساسیت لازم را ندارند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه در تمام جلسات از مردم به دلیل عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی انتقاد می کند و ادعا دارد که با این رفتار مردم و حتی برخی از مدیران کار برای همکارانش سخت می شود؛ اما خود او بعنوان متولی در این شهرستان باید پاسخ دهد که برگزاری تودیع و معارفه آنهم بدون فاصله گذاری اجتماعی در یک سالن تنگ و کوچک چه ضرورتی داشت!

طیب زادگان خود مبتلا به کرونا شده بود و باید رفتار او بعد از خلاص شدن از این بیماری هم بعنوان یک فرد مسوول اصلی و هم بعنوان یک شهروند مبتلا به کرونا به یک الگو تبدیل می شد اما این مسول نه تنها در گفتار بلکه در رفتار هم ابتدایی ترین کارهایی که شهروندان عادی انجام می‌دادند (یعنی زدن ماسک و دستکش) را رعایت نمی کرد.

البته این نقد به معنای نادیده گرفتن زحمات چند ماهه طیب زادگان و همکارانش در شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه نیست اما نیاز است که این مسوول این روزها مهم و حیاتی، بیشتر به تناسب گفتار و رفتارش دقت کند تا الگوی بدی برای شهروندان در عدم رعایت پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت نشود.