پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

یکی از مخاطبین ریواس جنوب در یادداشتی نوشته است؛
همه می دانیم واکنش عامه مردم در قبال یک رخداد ارتباط تنگاتنگی با نحوه برخورد مسئولین با آن رخداد دارد، این مسئله در مورد بیماری کرونا نیز صدق می کند ، متاسفانه مسئولین با دوگانگی در تصمیم ها و رفتار خود در گسترش بیماری کرونا نقش عمده‌ای دارند .

مقامات مسئول از یک سو مرتباً بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی ، در خانه ماندن و عدم حضور در تجمعات تاکید می نمایند ‌واز سوی دیگر با سوء مدیریت زمینه فراموش شدن فاصله گذاری اجتماعی را فراهم می کنند که نمونه آن را فبلا با الزام کردن ثبت سیم کارت به نام شخص جهت دریافت وام یک‌ میلیون تومانی و تجمع متقاضیان جلو دفاتر پیشخوان دیده ایم و از افتخارات جدید مسئولین آزاد نمودن حضور در تجمعات غبر ضروری و صف های طویل تست کرونا می باشد ، به تازگی عدم اعلام شمار مبتلایان روزانه کرونا همزمان با سیر صعودی مبتلایان در استان ، تیر خلاص را به “کمپین ما کرونا را شکست می دهیم “ زده است .

در وضعیت حاضر اکثریت مردم نکات حفاظتی از قبیل رعایت فاصله و استفاده از ماسک را به سخره می گیرند و وقتی از آنان دلیل این امر را می پرسیم می گویند کرونا تمام شده مگر نمی بینید دیگر آمار مبتلایان اعلام نمی شود.

انتهای پیام/د