پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

لغو دستور رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کهگیلویه توسط یکی از پرسنل این اداره در نصب چند دست انداز در چاروسا زمینه ی از بین رفتن اعتماد بنفس این مدیر را به وجود آورد.

به گزارش ریواس جنوب، نصب دست انداز در دو روستای جاورده و دشت آزادی به مطالبه ی چند ساله ی اهالی این دو روستا مبدل شده بود.
بعد از تلاش ها و جلسات و پیرو آن بازدیدهای مکرر راهداری و پلیس راه از این دو روستا نهایتا با دستور دیانتی رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کهگیلویه عملیات اجرای نصب این دست اندازها در این دو روستا آغاز شده است.
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کهگیلویه با حضور در بین مردم این دو روستا از تلاش خود برای برطرف کردن این مشکل گفت و مدعی بود که به احترام مردم این دست اندازها را مصوب و در حال نصب کردن هستیم، غافل از اینکه تصمیم او در نهایت توسط شخص دیگری ملغی خواهد شد.
هنگامی که دستگاها و ماشین آلات مورد نیاز در حال نصب اولین دست انداز بودند و در حالیکه رییس اداره راهداری نیز حضور داشت به یکباره با نهایت بی احترامی بیل و کلنگ را از دست کارگران گرفت و گفت که من تشخیص می دهم که دست انداز نصب نشود.
دقایقی رییس راهداری نیز تلاش کرد که این فرد را راضی کند تا قولی که به مردم داد اجرا شود اما وی اجازه نداد و به این طریق این رییس دست خالی از میان مردم برگشت.
این حرکت، ضعف و عدم اقتدار مدیر جدید راهداري و حمل و نقل جاده ای شهرستان کهگیلویه را نشان می دهد چرا که بعد از کلی وعده وعید و اظهار شادمانی او از برطرف کردن این مشکل چنین اتفاقی افتاد.
بعد از اینکه این دستگاها و ماشین آلات بدون آنکه این دست اندازها نصب شوند، منطقه را ترک کردند شب گذشته بار دیگر در همان نقطه تصادفی رخ داد و یک جوان در کما رفت تا سریال تکراری تصادف در این محور ادامه داشته باشد.
راهداری کهگیلویه و بویراحمد که این روزها تلاش دارد تا همه ی اقدامات را با نام خود تمام کند باید پاسخ دهد که چرا قادر به نصب این دست اندازها نبود تا همچنان مردم شاهد پر پر شدن عزیزان خود باشند؟
اگر نصب دست انداز مقدور نبود چرا بعد از بازدیدهای مکرر و مشخص شدن نقاط اجرای دست انداز از عهده ی یک شخص غیر مرتبط که گفته می شود ناظر لکه گیری آسفالت این محور بودن بر نیامدند؟
نصب دست انداز تابع شرایط و مقررات خاصی است و قاعدتا این دو روستا نیز از این قوانین مستثنا نیستند ولی اینکه بعد از کارشناسی ها و نیز بازدیدهای مسوولان و مشخص کردن نقاط نصب دست انداز، با مخالفت یک ناظر این تصمیم لغو شود چیزی جز ضعف تصمیم گیری در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نیست.