پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

خبر ارسالی/

پس از تلاش های فراوان دادرس  دادگاه عمومی بخش چاروسا وامام جمعه بخش چاروسا وامام جمعه بخش دیشموک آیین صلح و سازش میان دو خانواده افروشه و صالح نسب که به علت وقوع سانحه تصادف چندسال در تب کینه و دشمنی بودند در محل کار فرمانده انتظامی بخش چاروسا برگزار شد.
در این جلسه سروان جمشید ساعدی زاده فرمانده انتظامی بخش چاروسا ضمن گرامیداشت ولادت امام رضا ( ع ) عرض خیر مقدم وتقدیر وتشکر از بزرگان ریش سفیدان دادرس محترم دادگاه عمومی بخش چاروسا وامام جمعه محترم بخش چاروسا خانواده افروشه و خانواده صالح نسب بیان داشت قرار گرفتن در مسیر صلح و سازش و ارتقای فرهنگ جامعه کمک شایان توجهی به جهت جلوگیری از کج رویها وناملایمات با توجه به مکتب و ایدئولوژی ما میتواند داشته باشد
شیخ صادق انصاری دادرس دادگاه عمومی بخش چاروسا ضمن تقدیر و تشکر از بزرگان سادات امام زاده میرسالار امام جمعه بخش چاروسا وامام جمعه بخش دیشموک که بیشترین تلاش را در جهت صلح و سازش دو خانواده افروشه و صالح نسب داشتند تقدیر و تشکر نمود.

ایشان نقش بزرگان یک خانواده و طایفه رادر ایجاد روحیه دوستی و آرامش فرزندان و جوانان مهم دانست و اضافه کرد اگر بزرگترهای خانواده کینه ها را به فرزندان خود منتقل نکنند کج روی از قانون به حداقل می رسد وبه امنیت و سلامت و آرامش خانواده کمک می کنند وی گفت ایجاد صلح و سازش بین این دو خانواده که چند سالی است که ناخواسته روی آرامش ندیده اند حرکتی ارزشمند است
امام جمعه بخش چاروسا ضمن تقدیر و تشکر از بزرگان ریش سفیدان دادرس دادگاه عمومی بخش چاروسا و فرمانده انتظامی بخش چاروسا بیان داشت: بزرگان خانواده باید ارتباط مستمری پیش از این داشته باشند وباعث پاک شدن کدورت ها و ایجاد روحیه صلح و دوستی در بین فرزندان و بستگان خود شوند.

ایشان بزرگواری سعه صدر و انعطاف پذیری این دو خانواده تلاشهارا نتیجه بخش عنوان کرد امروز شاهد فرهنگ رو به پیشرفت در بحث امنیت و آرامش در این دو خانواده و طایفه هستیم.
جهان نیکبخت فرهنگی به نمایندگی از بزرگان سادات امام زاده میرسالار از تلاش های ائمه جمعه بخش چاروسا و بخش دیشموک ودادرس محترم بخش چاروسا شیخ صادق انصاری و فرمانده انتظامی بخش چاروسا وپرسنل فرمانده انتظامی بخش چاروسا که در جهت صلح و سازش دو خانواده افروشه و صالح نسب تلاش نمودند تقدیر و تشکر نمود
فرمانده انتظامی بخش چاروسا سروان جمشید ساعدی زاده مجددا از حضور بزرگان سادات امام زاده میرسالار سالار امام جمعه محترم بخش چاروسا خانواده افروشه و صالح نسب دادرس محترم دادگاه عمومی بخش چاروسا شیخ صادق انصاری که بیشترین تلاش را به جهت ایجاد صلح و سازش بین دو خانواده افروشه و صالح نسب داشته است تقدیر و تشکر نمود در پایان هر دو خانواده باهمدیگر صلح و سازش نمودند.