پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 

فرمانده انتظامی بخش چاروسا در پیامی روز خبر نگار را به خبرنگاران جوان بخش چاروسا تبریک گفت.

۱۷مرداد روز خبرنگار

کار خبرنگار انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبر شدن و اطلاع رسانی به جامعه را دارد لازمه خبرنگار خوب بودن داشتن علم و دانش تجربه و جسارت است تا در کنار آن با سرعت دقت و صحت که سه اصل در کار خبری است بتواند موفق عمل کند

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو بزند وواژهایی که در خدمت بیان حق برآید

خبرنگاران جوان عزیز بخش چاروسا برادر آرمند برادر بنام

روز خبرنگار مبارکباد

خبرنگاران به راستی سمبل تعهد وظیفه شناسی دلسوزی آگاهی بخشی ومطالبه گری هستند که حتی جانشان را برای روشنی بخشی و عینیت بخشیدن به نون والقلم ومایسطرون در طبق اخلاص گذاشته آند هفدهم مرداد ماه که یاد آور ایثارگری ورشادت خبرنگاران شهیدی جوان محمود صارمی مرتضی آوینی و خبرنگاران شهید هواپیمای سی ۱۳۰میباشد را به خبرنگاران ایران بالاخص خبرنگاران جوان بخش چاروسا برادران عزیز و ارجمند بخش چاروسا آقایان بیاتی، آرمند و بنام تبریک و تهنیت عرض نموده وبرای این عزیزان موفقیت و سربلندی در انجام وظایف خطیر شان را آرزومندم