پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 انتخابات هیئت رئیسه دور پنجم شورای شهر یاسوج برای چهارمین و آخرین سال فعالیت این شورا برگزار و رئیس جدید این شورا، انتخاب شد.

به گزارش ریواس جنوب به نقل از ایسنا، صبح امروز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه جلسه شورای اسلامی شهر یاسوج با دستور کار انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی دوره پنجم شهر یاسوج در سال آخر با حضور شجاعی نماینده فرماندای بویراحمد برگزار شد که در این جلسه محمد رحیم دهراب پور با۴ رأی اعضا به عنوان رئیس شورای شهر یاسوج انتخاب شد.
همچنین با رأی اعضا “علی اکبری تبار” به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج انتخاب شد. ” محمد رحیم دهراب‌پور” و ” علی اکبری‌تبار” با ۴ رأی به عنوان رئیس و نائب رئیس شورای شهر یاسوج انتخاب شدند.
“فرشاد نگین تاجی” و “مسعود خوبانی”  نیز با ۴ رأی به عنوان منشی و سخنگو شورای شهر یاسوج انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا، سه عضو شورای اسلامی شهر یاسوج (سید هدایت اکبری، کیوان آشنا و فرشید احمدی کیش) در ابتدای جلسه انتخابات هیئت رئیسه بعد از امضاء صورتجلسه، جلسه را ترک کردند.

آخرین انتخابات هیئت رئیسه شورای یاسوج/دهراب‌پور رئیس شد