پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ باحضور نماینده مردم در مجلس، جمالی معاون سیاسی استاندار ، اتابک فرماندار کهگیلویه، خادم مدیرعامل گاز استان  مراسم افتتاحیه گاز رسانی به روستای بلوط بنگان برگزار شد.

به گزارش ریواس جنوب، دراین مراسم یکی از بازنشستگان روستا آقای سالار حسینی الوند به نمایندگی از مردم مشکلات روستا را به شرح ذیل به اطلاع مسوولان رساندند و به شکل ویژه از پیگیری های فرماندار کهگیلویه تشکر کردند که یک نسخه از این مشکلات را برای ریواس جنوب فرستادند که عینا منتشر می گردد..
– ۱ضمن تشکر از گاز رسانی به روستا خواستار تکلیف وضعیت آب آشامیدنی روستا وکشیدن لوله های داخل روستا تاقبل بهسازی روستا هستیم؛ این روستا از لحاظ آب در وضعیت اسفناکی قرار دارد و مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
۲-روستا با توجه باینکه بالای ۵۰۰هکتار زمین کشاورزی دارد خواهان نگاه ویژه مسولین در این زمینه هستیم.
۳- باتوجه به اینکه ساکنان روستا  اغلب دامهای زیادی دارند و شایدیک چهارم گوشت شهرستان را تآمین می نمایند نیاز به توجه ویژه مسولان به این روستا هستیم.
۴- باتوجه به اینکه این روستا درکنار سد مارون قرارگرفته و جز مکانهای گردش پذیر شهرستان به شماره می رود تقاضا داریم که دراین زمینه دراین منطقه هم سرمایه گذاری شد.
۵- روکش اسفالت جاده ازسه راهی چنگلوا تا بلوط بنگان آخرین خواسته اهالی روستا است که امیدورایم در زمان این فرماندارجوان و فعال وکاربلد جامعه عمل پوشانده شود.
در پایان از زحمات جناب اتابک که در این مدت توانسته است خواسته های مردم را تا حد امکان پیگیری کند و همیشه پاسخگوی مردم بوده اند تشکر ویژه و قدردانی کنیم