پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 چند ماهی از کرسی نشینی نمایندگان جدید در بهارستان میگذرد، وضعیت بهارستانی نشینی های مجلس استان کهگیلویه و بویراحمد بگونه ایست که همه نمایندگان این دور نسبت به دور قبل با تغییر صد در صدی روبرو شدند.

به گزارش ریواس جنوب، در این بین، موضوع برای برخی مدیران منتسب به نمایندگان دور قبل به سختی پیش می رود، این مدیران که دل از نماینده پشتیبان قبلی خود بسته اند اکنون در سودای بقای خود نزد نمایندگان جدید هستند.

برخی از این مدیران کل براحتی و ظرف چند روز اقدام به تغییر معاونین خود متناسب با منافع نمایندگان حال حاضر میکنند.

بگونه ای نگاه این مدیران رقم خورده است که آنها تنها به حفظ جایگاه مدیریتی خود می اندیشند و در این راه حاضر به قربانی کردن هر مدیری از زیر مجموعه خود هستند.

گفته شده است در یکی از این موارد یک مدیرکل با هر دو نماینده فعلی استان تماس داشته است و همانند منوی سلف سرویس از وی گزینه های مدنظرش جهت چینش پست های میانی سازمانش را مشورت گرفته است.

در یکی دیگر از موارد، مدیرکلی صبح تا ظهر را با در اردوگاه روشنفکر جا خوش کرده بود و شب با حالت اندوه در مراسم دعای موحد حاضر بوده است.

طبق گفته یک منبع آگاه، نمایندگان فعلی خود خوب بر این موضوع واقفند و فعلا از این ابزار ترس برای چینش گزینه های خود در سطح مدیران میانی بهره می برند.

این منبع آگاه افزوده است: چنین مدیران ضعیفی نباید جایگاهی در سیستم مدیریتی استان داشته باشند و با اتمام کار دولت احتمالا شاهد تغییرات گسترده در چینش مدیران استانی خواهیم بود.

این رسانه در همین اوایل کار به نمایندگان استان توصیه میکند که رویه بد قبلی در خصوص چینش مدیران کل به نفع خود را کنار بگذارند و قطعا در صورت ادامه روند بدین شکل مواضع انتقادی شدیدی را در آینده در پیش خواهد گرفت.

اگرچه از این مدیران کل نیز یزودی در همین رسانه با مستندات لازم نام برده خواهد شد.

منبع: صبح زاگرس