پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد گفت: در چند روز گذشته رفع تصرف اراضی غیر مجاز در منطقه سروک با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی انجام شد.

به گزارش ریواس جنوب به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد احسان نعمتی که در دوره مدیریتی او موضوع تغییر کاربری‌های غیرمجاز با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، گفت: در راستای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و تبصره ۲، رفع تصرف و همچنین تخریب اراضی ساخت و ساخت شده در منطقه الغدیر سروک و همچنین تلخسرو صورت گرفت.

مدیر اراضی جهاد کشاورزی در ادامه بیان اینکه با همکاری نماینده دادستان، نیروی انتظامی و همکاران در جهاد کشاورزی بویراحمد اراضی غیر مجاز رفع تصرف شدند، گفت: رفع تصرف اراضی غیر مجاز در عرصه ای به اندازه ۴/۵ هکتار انجام شد.

نعمتی در ادامه افزود: با برنامه ریزی ها تلاش داریم که کاربری های غیر مجاز در سطح استان، به صورت شهرستان به شهرستان دنبال شود.