پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

با حکم آیت الله رئیسی دادستان عمومی و انقلاب  گچساران تغییر کرد.

به گزارش ریواس جنوب حجت الاسلام والمسلمین محمد صدرا ادیبان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گچساران شد و جایگزین امیرحمزه بازیار شد.
بازیار با کارنامه درخشان خود سابقه دادستان نمونه کشوری را با امضای آیت الله رئیسی نیز دارد.
دادستان نمونه کشوری.قاضی نمونه استان در سالهای ۹۷ الی ۹۸،دادیار دهدشت،قاضی اجرای احکام کیفری و ناظر زندان دهدشت،جانشین دادستان دهدشت،دادرس دادگاه دهدشت،رئیس دادگستری لنده و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی لنده و رتبه ۱ دوره کارآموزی و آزمون اختبار قضایی در کشور از دیگر سوابق بازیار است.
بازیار در آبان ماه ۱۳۹۶ رئیس دادگستری شهرستان لنده بود ، سپس به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گچساران معرفی گردید و توانست با رسیدگی سریع به برخی از پرونده های بزرگ خود را در زمره ی قضات مطرح نشان دهد.
بازیار در سمت جدید خود به عنوان رئیس شعبه ی ۲۰۷دادگاه حقوقی تهران بزرگ منصوب شد.