کسی که خودش و برادارنش می‌خورند، “لرها” را متهم به خوردن می‌کنند/خیاطیان چه گفت؟ واکنش فریبا رحمانپور به توهین همشهری رئیس‌جمهور به قوم لر

کسی که خودش و برادارنش می‌خورند، “لرها” را متهم به خوردن می‌کنند/خیاطیان چه گفت؟

محمد خیاطیان معاون پارلمانی وزیر گردشگری در توهینی آشکارا به قوم لر گفته که "لرها همه جا را خورده‌اند"؛ او که خودش و برادرش معاون دو دستگاه مهم هستند و بادیگارد حسن روحانی، همچنین گفته است که مدیرکلی در کهگیلویه هم...

ادامه مطلب ...