اتریش در شیراز و تبریز، بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی می‌سازد رنگ های تازه در سرمایه‌گذاری های خارجی؛

اتریش در شیراز و تبریز، بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی می‌سازد

در جریان سفر هیئت عالی‌ رتبه تجاری و اقتصادی کشور به اتریش، تفاهمنامه‌ای برای ساخت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در تبریز و شیراز با شرکت VAMED که یکی از شرکت‌های بزرگ بیمارستان ساز و معتبر جهانی است، به امضاء رسید. به...

ادامه مطلب ...