کسب رتبه های برترکشوری دادسراهای کهگیلویه وبویراحمد/جلوگیری از تعطیلی ۳۰ کارخانه تولیدی در استان رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد؛

کسب رتبه های برترکشوری دادسراهای کهگیلویه وبویراحمد/جلوگیری از تعطیلی ۳۰ کارخانه تولیدی در استان

حسن نگین تاجی رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد  با ارائه گزارش عملکرد یکساله دادگستری استان، اظهار داشت: دادگستری استان در یکسال گذشته از عملکرد منفی به عملکرد مثبت هزار و ۷۹۱ در مجموع واحدهای قضایی در استان...

ادامه مطلب ...