حمیدرضا رحیمی نیا از کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد می آید استانی شدن انتخابات و اولین آماده ی این کارزار؛

حمیدرضا رحیمی نیا از کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد می آید

با استانی شدن انتخابات بازار شایعات گرم شد. به گزارش ریواس جنوب، گمانی زنی ها حاکی از آن است با تایید انتخابات استانی حمید رضا رحیمی نیا یکی از جوانان خوشنام شهرستان کهگیلویه بزرگ، که هم اکنون معاون کمیته امداد استان...

ادامه مطلب ...