انقلابیونی که فقط در خیریه‌ها و آستان قدس و بنیاد برکت پیدا می‌شوند یادداشت مخاطب

انقلابیونی که فقط در خیریه‌ها و آستان قدس و بنیاد برکت پیدا می‌شوند

یکی از مخاطبان ریواس جنوب با ارسال متنی از حملات اخیر به سید محمد بزرگواری از سوی برخی افراد به زعم او انقلابی‌نما، انتقاد کرد و با اشاره به انتخاب سید محمد موحد به عنوان گزینه انقلابیون نوشت: باید پرسید شمایی که ادعای...

ادامه مطلب ...