ورودی های دریاچه سد سلمان فارسی جهرم را بستند

ورودی های دریاچه سد سلمان فارسی جهرم را بستند

ورودی های دریاچه سد سلمان فارسی را اداره امور منابع آب شهرستان جهرم بست زیرا به گفته رئیس این اداره، اقدام یادشده به دلیل جلوگیری از تلفات ناشی از غرق شدن مردم است. به گزارش ریواس جنوب حبیب ‌الله منتظری، رئیس اداره...

ادامه مطلب ...