دست به دامان امام جمعه برای رسیدگی به بازار کنترل بازار از دست اداره صمت کهگیلویه خارج شد!

دست به دامان امام جمعه برای رسیدگی به بازار

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سایه ضعف نظارت بر بازار مسؤولان تعزیرات را بر آن داشت از امام جمعه بخواهند فکری به حال وضع موجود شود. به گزارش ریواس جنوب آنطور که فارس نوشت، از زمان ورود کرونا به کشور زندگی مردم تحت...

ادامه مطلب ...