چرا مدارس در چاروسا و دیشموک با وجود شیوع کرونا تعطیل نمی شوند؟

چرا مدارس در چاروسا و دیشموک با وجود شیوع کرونا تعطیل نمی شوند؟

تعطیل است، تعطیل نیست، مجازی هستند، نیمه حضوری هستند، اختیاری هستند؛ واژه گانی که بیش از هر زمان دیگری ذهن دانش آموزان را خسته و رنجور کرده است. به گزارش ریواس جنوب، دو منطقه چاروسا و دیشموک طبق آنچه که متولیان بهداشت و...

ادامه مطلب ...