علت سفید شدن ناگهانی مو در جوانی و نوجوانی چیست؟

علت سفید شدن ناگهانی مو در جوانی و نوجوانی چیست؟

نوجوانان و جوانان زیادى هستند که متوجه تارهاى سفید موى خود مى شوند و ممکن است این امر آنان را متعجب و ناراحت کند، با دانستن علل آن مى توان با دید بهترى به سفیدى زودرس مو نگاه کرد. با افزایش سن، مو ها نیز به طور...

ادامه مطلب ...