“ده گردشی” و چالش های بیمار و پزشک گزارش ریواس جنوب از آنچه که در یک طرح در مراکز درمانی باید صورت گیرد؛

“ده گردشی” و چالش های بیمار و پزشک

یکی از مسایلی که غالبا در مناطق روستایی و گاها با انتقاد و گلایه هایی از سوی شهروندان روبه رو می شود، طرح ده گردشی مراکز جامع خدمات سلامت روستایی "پزشک خانواده" است. به گزارش ریواس جنوب در طرح ده گردشی که مختص مراکز درجه...

ادامه مطلب ...