آخرین وضعیت پیشرفت خطوط ۱، ۲ و ۳ متروی شیراز شهردار شیراز تشریح کرد؛

آخرین وضعیت پیشرفت خطوط ۱، ۲ و ۳ متروی شیراز

شهردار شیراز با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت خطوط سه‌گانه‌ی متروی شیراز، برنامه‌های پیش‌روی سازمان قطار شهری را به سرپرست جدید این سازمان یادآور شد. حیدر اسکندرپور شهردار شیراز و حسن مرادی رئیس سازمان قطار شهری شهرداری...

ادامه مطلب ...