اقدامات اولیه ی رئیس جدید شورای شهر قلعه رئیسی

اقدامات اولیه ی رئیس جدید شورای شهر قلعه رئیسی

با انتخاب شیروان کریمی مفرد بعنوان رئیس، شورای پنجم شهر قلعه رئیسی وارد مرحله ی تازه ای شده است. به گزارش ریواس جنوب، کریمی که یکی از دو عضو جا مانده از شورای چهارم این شهر است از همین ابتدا تحرکاتی داشته است که بوی انگیزه...

ادامه مطلب ...