کوله بار مسئولیت زیر هوای داغ و راهگذر ناهموار /روز پرکار فرماندار و نماینده شهرستان کهگیلویه

کوله بار مسئولیت زیر هوای داغ و راهگذر ناهموار /روز پرکار فرماندار و نماینده شهرستان کهگیلویه

با وجود اینکه پنجشنبه ،6شهریور با پیشنهاد ستاد مقابله با کرونای استان برای ادارات کهگیلویه تعطیل گردید اما برای فرماندار و نماینده شهرستان کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین این شهرستان روز کاری متفاوتی...

ادامه مطلب ...