روند صعودی قیمت کتاب ادامه دارد در مقایسه قیمت آذرماه ۹۶ و ۹۷:

روند صعودی قیمت کتاب ادامه دارد

مقایسه آمار نشر کتاب در آذرماه سال جاری و سال گذشته نشان‌دهنده روند نزولی نشر کتاب و افزایش قیمت کتاب است. به گزارش ریواس جنوب، به نقل از ایکنا، در آذرماه جاری ۶۱۸۶ عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته...

ادامه مطلب ...