هلال احمر کهگیلویه الگوی موفق میدان دادن به مدیران جوان یادداشت؛

هلال احمر کهگیلویه الگوی موفق میدان دادن به مدیران جوان

  یادداشت/ریواس جنوب در حالی که اکثر دستگاه های اداری تنها شعار از جوان گرایی می دهند؛ در هلال احمر کهگیلویه این امر مهم به صورت عملی محقق شده است.  در حالی که  در روزهای اخیر خبرهای  متعددی از وجود فقر و مشکلات...

ادامه مطلب ...