تداوم یک رویه ی غلط از سوی سازمان های دولتی؛ تا زمین رایگان ندهید خبری از ارائه خدمات نیست

تداوم یک رویه ی غلط از سوی سازمان های دولتی؛ تا زمین رایگان ندهید خبری از ارائه خدمات نیست

در چند سال اخیر رویه ای بنا شده است که تداوم آن شانه خالی کردن دولت از ارائه خدمت به مردم و نیز خالی شدن جیب مردم را به دنبال خواهد داشت. به گزارش ریواس جنوب، اخیرا از سوی مسئولان باب شده است که برای ارائه فلان خدمت در فلان...

ادامه مطلب ...