اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی فارس تا پایان سال ۹۹ معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان خبر داد؛

اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی فارس تا پایان سال ۹۹

معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوان ازاتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی فارس تا پایان سال 99 خبرداد. به گزارش ریواس جنوب، ژاله فرامرزیان که در برای افتتاح زمین چمن استاندارد شهرستان نی ریز به استان فارس سفر...

ادامه مطلب ...