پنجمین مرکز نیکو کاری به همت کمیته امداد منطقه دو یاسوج افتتاح گردید رئیس کمیته امداد منطقه دو یاسوج خبر داد؛

پنجمین مرکز نیکو کاری به همت کمیته امداد منطقه دو یاسوج افتتاح گردید

رییس کمیته امداد منطقه دو یاسوج گفت: با حضور خیرین پنجمین مرکز نیکو کاری به همت کمیته امداد منطقه دو یاسوج افتتاح گردید. به گزارش ریواس جنوب، حشمت الله عباسی گفت: مراکز نیکوکاری توسط مردم همان منطقه به صورت محله محور با...

ادامه مطلب ...