از درب های بسته و انتظارات طولانی برای دریافت وام تا تبعیض و بی عدالتی در کمیته امداد پاسخ های نامعلوم رئیس کمیته امداد دهدشت در مورد چند ابهام؛

از درب های بسته و انتظارات طولانی برای دریافت وام تا تبعیض و بی عدالتی در کمیته امداد

رییس کمیته امداد دهدشت که مهمان گروه واتساپی خبررسان در فضای مجازی بوده است در پاسخ به ابهامات چند شهروند توضیحاتی داده است که بر ابهامات افزود. به گزارش ریواس جنوبhttp://www.rivasjonoob.ir، عبدالخالق آرامش دوست که یکی از مدیرانی...

ادامه مطلب ...